Rozmiar globalnej bessy

Globalne rynki finansowe coraz częściej pochwalić mogą się bardzo dobrymi wynikami finansowymi swoich głównych indeksów i najważniejszych spółek. Ekonomiści i publicyści ... Czytaj dalej →

Kłopoty systemu emerytalnego

System emerytalny ma poważne kłopoty. Przynajmniej taką wersję podaje się mediach, uzasadniając tym samym pomysł nieco chybiony jak wiadomo, związany z wprowadzeniem wyższego ... Czytaj dalej →

Cechy opisujące monopol

Monopol występuje wówczas, gdy istnieje jedna firma, która wytwarza lub oferuje dane dobro. Ponadto dobro to nie ma innego odpowiednika. Z tego powodu to monopolista ustala cenę, ... Czytaj dalej →

Konkurencja doskonała i niedoskonała

W mikroekonomii wyróżnia się kilka modeli struktur rynku. Jest to rynek doskonały i rynek niedoskonały. Ostatnią grupę można dodatkowo podzielić na konkurencję monopolistyczną, ... Czytaj dalej →

Rodzaje przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą mieć różny sposób organizacji. Do jednych z najpopularniejszych zalicza się jednoosobowa działalność gospodarcza. Wówczas firma prowadzona jest wyłącznie ... Czytaj dalej →