Wolny rynek a ceny

Niektóre gospodarki światowe bazują na wolnym rynku. Po czym poznać kraje, w których funkcjonuje wolny rynek? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, warto zastanowić się co ten ... Czytaj dalej →

Rodzaje dóbr

Wszystkie dobra, które dostępne są na rynku, można podzielić na kilka kategorii: dobra zwykłe, luksusowe oraz dobra niższego rzędu. W przypadku dóbr zwykłych popyt na nie ... Czytaj dalej →

Wzrost cen i anarchia

W Polsce przyzwyczajeni jesteśmy do powolnego wzrostu cen. Dzięki temu mamy pewność, że robiąc zakupy każdego kolejnego dnia za dane dobro, np. podstawowe artykuły żywnościowe, ... Czytaj dalej →

Różne przyczyny inflacji

Inflacja bywa bardzo pożądanym albo niezwykle groźnym zjawiskiem. Wszystko zależy od tego, jak wielkie rozmiary przyjmie wzrost cen i płac. W procesie inflacji zwykle wzrost kosztów ... Czytaj dalej →

Jak działa spirala inflacyjna?

Przyczyny i skutki inflacji zwykle mieszają się ze sobą. Zjawisko uznane za przyczynę staje się również skutkiem w kolejnej fazie inflacji. Taka sytuacja jest wynikiem ścisłego ... Czytaj dalej →