Ekonomiści kontra kryzys

Kryzys gospodarczy spowodował nie tylko wahania na światowych rynkach finansowych, ale również spadek zaufania, jakim część społeczeństwa obdarza ekonomistów. W czasach kryzysu ... Czytaj dalej →

Kolejne fazy inflacji

Jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących współczesnej ekonomii i rozwiniętych gospodarek jest inflacja. Pojęcie to często pojawia się w mediach, gdy tylko mowa o finansach ... Czytaj dalej →

Rola producenta w ekonomii

Priorytetowy cel każdego przedsiębiorstwa to osiągnięcie maksymalnego zysku w możliwie krótkim czasie. To właśnie maksymalizacja zysków zmusza producentów do optymalnego wykorzystania ... Czytaj dalej →

Teoria popytu konsumenta

Na popyt konsumenta wpływa m.in. jego dochód. Wszelkie zmiany dochodu powiązane są ze zmianami w ilości kupowanych produktów. Jednocześnie wpływa to na odmienną strukturę ... Czytaj dalej →

Równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa bezpośrednio powiązana jest z prawem popytu i podaży. Równowaga rynkowa określa taką cenę towaru, w której popyt zrówna się z podażą. W innych przypadkach ... Czytaj dalej →