Konkurencja doskonała i niedoskonała

W mikroekonomii wyróżnia się kilka modeli struktur rynku. Jest to rynek doskonały i rynek niedoskonały. Ostatnią grupę można dodatkowo podzielić na konkurencję monopolistyczną, ... Czytaj dalej →

Cechy opisujące monopol

Monopol występuje wówczas, gdy istnieje jedna firma, która wytwarza lub oferuje dane dobro. Ponadto dobro to nie ma innego odpowiednika. Z tego powodu to monopolista ustala cenę, ... Czytaj dalej →

Rodzaje przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mogą mieć różny sposób organizacji. Do jednych z najpopularniejszych zalicza się jednoosobowa działalność gospodarcza. Wówczas firma prowadzona jest wyłącznie ... Czytaj dalej →

Wolny rynek a ceny

Niektóre gospodarki światowe bazują na wolnym rynku. Po czym poznać kraje, w których funkcjonuje wolny rynek? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, warto zastanowić się co ten ... Czytaj dalej →

Rodzaje dóbr

Wszystkie dobra, które dostępne są na rynku, można podzielić na kilka kategorii: dobra zwykłe, luksusowe oraz dobra niższego rzędu. W przypadku dóbr zwykłych popyt na nie ... Czytaj dalej →