Prawo popytu


Jednym z głównych elementów rynku jest popyt. Stanowi on zapotrzebowanie konsumenta na określone produkty. Można wyróżnić kilka rodzajów popytu. Jednym z nich jest popyt indywidualny, który określa potrzebę pojedynczego kupującego. Pod pojęciem popytu rynkowego można rozumieć całościowy popyt, uwzględniający wszystkich konsumentów. W popycie efektywnym uwzględniane jest zapotrzebowanie na konkretny produkt, mając na uwadze cenę oraz dochód. Z kolei popyt potencjalny określa chęć zakupu bez względu na cenę produktu oraz dochód konsumenta.

Popyt można również zdefiniować jako zależność między ceną a ilością produktu. Jeżeli popyt wzrasta oznacza to, że konsumenci są zainteresowani nabyciem danego towaru. Formułuje to prawo popytu. Zgodnie z nim, jeśli cena produktu ulega zwiększeniu, maleje wielkość popytu. Odwrotne zjawisko zachodzi przy obniżeniu ceny – wówczas wielkość popytu wzrasta. Prawo to obowiązuje jedynie wtedy, gdy poszczególne czynniki nie ulegną zmianie. Do tych czynników zalicza się m.in. dochód, jakość produktu, działania promocyjne. Wszystkie te elementy bezpośrednio wpływają zatem na wielkość popytu.

Z prawem popytu powiązany jest efekt snobizmu oraz efekt Veblena. Pierwszy z nich związany jest z ograniczeniem lub zaprzestaniem nabywania poszczególnych produktów. Wynika to z popularności tego produktu pośród innych konsumentów. Efekt Veblena wyjaśnia nabywanie towaru przez konsumentów, dzięki któremu można uzyskać prestiż. W tym przypadku obserwuje się zależność: im wyższa cena produktu, tym większy popyt.

6 komentarzy do “Prawo popytu”

 1. Świętopełk Walewski

  Maj 22. 2013

  Niebywale użyteczny post, przepędził moje wątpliwości i wzmocnił wiedzę. Dzięki niemu przeanalizowałam wątek i uporządkowałam wiedzę. Przeszukałam mnóstwo stron internetowych szukając newsów z tej dziedziny i w końcu udało mi się znaleźć to, czego potrzebowałam. Gratulacje dla Twórcy artykułu.

  Odpowiedz na komentarz
 2. Świętopełk Walewski

  Maj 22. 2013

  Niebywale użyteczny post, przepędził moje wątpliwości i wzmocnił wiedzę. Dzięki niemu przeanalizowałam wątek i uporządkowałam wiedzę. Przeszukałam mnóstwo stron internetowych szukając newsów z tej dziedziny i w końcu udało mi się znaleźć to, czego potrzebowałam. Gratulacje dla Twórcy artykułu.

  Odpowiedz na komentarz
 3. Marianna Burak

  Maj 24. 2013

  Wyszukując informacji w tym temacie dotarłam chyba na sam skraj internetów, ale nie wywęszyłam tam nic interesującego. Dopiero teraz natknęłam się na obiektywną i cenną informację. Jestem pełna podziwu dla wiedzy autora a także jego umiejętności do sensownego formułowania myśli. Dziękuję za pomocną wiedzę i sprawdzone fakty.

  Odpowiedz na komentarz
 4. Marianna Burak

  Maj 24. 2013

  Wyszukując informacji w tym temacie dotarłam chyba na sam skraj internetów, ale nie wywęszyłam tam nic interesującego. Dopiero teraz natknęłam się na obiektywną i cenną informację. Jestem pełna podziwu dla wiedzy autora a także jego umiejętności do sensownego formułowania myśli. Dziękuję za pomocną wiedzę i sprawdzone fakty.

  Odpowiedz na komentarz
 5. Racisław

  Maj 26. 2013

  Cześć wszystkim! Trzeba stwierdzić, zainteresowała mnie opinia wyłuszczona w tym artykule, bez pomocy by się na to myśle nie wpadło. Piszący ma zdecydowanie trafne spojrzenie do tego tematu. Nie wątpię, że warto pogłówkować nad gościa dziełami, z uwagi że bywają wyważone, warte czasu, a autor staje się następnym nauczycielem dla ludzi.

  Odpowiedz na komentarz
 6. Racisław

  Maj 26. 2013

  Cześć wszystkim! Trzeba stwierdzić, zainteresowała mnie opinia wyłuszczona w tym artykule, bez pomocy by się na to myśle nie wpadło. Piszący ma zdecydowanie trafne spojrzenie do tego tematu. Nie wątpię, że warto pogłówkować nad gościa dziełami, z uwagi że bywają wyważone, warte czasu, a autor staje się następnym nauczycielem dla ludzi.

  Odpowiedz na komentarz

Leave a Reply to Świętopełk Walewski