Rola producenta w ekonomii

Priorytetowy cel każdego przedsiębiorstwa to osiągnięcie maksymalnego zysku w możliwie krótkim czasie. To właśnie maksymalizacja zysków zmusza producentów do optymalnego wykorzystania ... Czytaj dalej →

Teoria popytu konsumenta

Na popyt konsumenta wpływa m.in. jego dochód. Wszelkie zmiany dochodu powiązane są ze zmianami w ilości kupowanych produktów. Jednocześnie wpływa to na odmienną strukturę ... Czytaj dalej →

Równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa bezpośrednio powiązana jest z prawem popytu i podaży. Równowaga rynkowa określa taką cenę towaru, w której popyt zrówna się z podażą. W innych przypadkach ... Czytaj dalej →

Prawo podaży

Pojęcie podaży określa dwie relacje: dostępną ilość towaru i cenę. Zależność między nimi jest wprost proporcjonalna. Takie pojęcie podaży jest poprawne pod warunkiem, ... Czytaj dalej →

Prawo popytu

Jednym z głównych elementów rynku jest popyt. Stanowi on zapotrzebowanie konsumenta na określone produkty. Można wyróżnić kilka rodzajów popytu. Jednym z nich jest popyt indywidualny, ... Czytaj dalej →