Teoria popytu konsumenta


Na popyt konsumenta wpływa m.in. jego dochód. Wszelkie zmiany dochodu powiązane są ze zmianami w ilości kupowanych produktów. Jednocześnie wpływa to na odmienną strukturę konsumpcji. Zmiana dochodów oraz uzależniona od tego wielkość popytu konsumenta przyczynia się do następującego podziału dóbr: dobra normalne oraz dobra niższego rzędu. W przypadku dóbr normalnych, popyt na nie wzrasta wraz ze wzrostem dochodów. Z kolei popyt spada, w momencie, gdy następuje spadek dochodów. W przypadku dóbr niższego rzędu, popyt na nie spada, jeśli wzrastają dochody konsumentów. Popyt na dobra niższego rzędu ulega zwiększeniu, gdy dochody te spadają.

Teoria popytu konsumenta powiązana jest z prawem Engla. W prawie tym wykazana jest zależność między dochodem a wydatkami na żywność. Zgodnie z tym prawem, jeżeli dochód społeczeństwa ulega zwiększeniu, udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem jest mniejszy.

Innymi rodzajami dóbr są np. dobra luksusowe. Zaliczane są do tzw. dóbr wyższego rzędu. Popyt na nie powstaje dopiero po uzyskaniu odpowiedniego dochodu, który umożliwia zaspokojenie potrzeb podstawowych.

2 komentarze do “Teoria popytu konsumenta”

 1. Nazaruk

  Maj 22. 2013

  Niebywale praktyczny artykuł, rozwiał moje sceptyczne myśli i zgłębił wiedzę. Dzięki niemu przeanalizowałam przedmiot i uporządkowałam wiedzę. Przeszukałam setki stron internetowych szukając newsów z tej dziedziny i wreszcie udało mi się znaleźć to, czego szukałam. Czapki z głów dla Twórcy publikacji.

  Odpowiedz na komentarz
 2. Nazaruk

  Maj 22. 2013

  Niebywale praktyczny artykuł, rozwiał moje sceptyczne myśli i zgłębił wiedzę. Dzięki niemu przeanalizowałam przedmiot i uporządkowałam wiedzę. Przeszukałam setki stron internetowych szukając newsów z tej dziedziny i wreszcie udało mi się znaleźć to, czego szukałam. Czapki z głów dla Twórcy publikacji.

  Odpowiedz na komentarz

Zostaw komentarz